آهک شکفته

آهک شکفته چیست؟ آهک شکفته شده که با اسامی آهک مرده یا آهک آب خورده هم معروف بوده و ساختار مولکولی آن به صورت Ca(OH)2 است […]

آهک هیدراته

آهک هیدراته چیست ؟ فرمول شیمیایی آهک هیدراته: Ca(OH)2 سایر اسامی: آهک مرده | آهک شکفته | هیدروکسید کلسیم | آهک آبخورده اسامی لاتین: Slaked lime | Calcium hydroxide […]