آهک مرغداری چیست و چه کاربردی در پرورش طیور دارد

کاربرد آهک در مرغداری امروزه در ضدعفونی مرغداری ها و مراکز پرورش طیور ، در بسیاری از موارد ،  آهک جایگزین مواد شیمیایی شده است. زیرا آهک […]