تولید کننده آهک هیدراته

آهک هیدراته

آهک هیدراته چیست ؟ فرمول شیمیایی آهک هیدراته: Ca(OH)2 سایر اسامی: آهک مرده | آهک شکفته | هیدروکسید کلسیم | آهک آبخورده اسامی لاتین: Slaked lime | Calcium hydroxide […]