زاج سفید برای واژن

مضرات سولفات آلومینیوم

آیا سولفات آلومینیوم زیان آور است؟ سولفات آلومینیوم یک افزودنی غذایی است. همچنین کاربرد های زیادی در صنایع بهداشتی دارد. پس پاسخ این سوال که آیا […]

زاج سفید

سایر اسامی زاج سفید : آلوم | سولفات آلومینیوم پتاسیم | آلوم پتاس | زاج عطاری اسامی لاتین : Alum | Potassium aluminium sulfate فرمول شیمیایی زاج : KAl(SO4)2 […]