سود مایع در بورس

سود مایع در بورس : شرایط عرضه و قیمت اهمیت فراوان سود مایع (کاستیک سودا) در کشور و همچنین تولید کمتر از نیاز آن سبب شده […]

سود مایع

سود مایع چیست ؟ فرمول شیمیایی : NaOH نام های لاتین : Caustic soda | Lye | Sodium hydroxide سایر اسامی : کاستیک سودا | سود […]